· ਅਪਰੈਲ, 2018

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ, 2018

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ

"Asifa is not 'just the face of a child'; she symbolizes the violence her community faces."