· ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਨਵੇਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ

"यह ऐप बतायेगा कि ग्रहण सिर्फ दिनदहाड़े होता डरावना अंधेरा नहीं है। लोग कहेंगे, ओह, मैं इसे सुन सकता हूं और छू भी सकता हूं!"