ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2018

ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ 100 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੈਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ

Slovakia and the Czech Republic mark 100 years since the establishment of Czechoslovakia.