ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2019

ਚੀਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

While many Marxists believe in workers' struggle as the driving force for social and political transformation, Chinese ideologues consider young leftist students’ who stand by...