ਗਲੋਬਲ ਵੁਅਾਸਿਸ ਦੇ ਰੂਨੈਟ ਅੈਕੋ ਅੈਡੀਟਰਸ ਗਲੋਬਲ ਅੌਡੀਅੰਸ ਲੲੀ ਰੂਸੀ-ਭਾਸ਼ਾ ੲਿੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ੲਿੰਟਰਪਰੈਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

RSS

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਨੈੱਟ ਐਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2019

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਆਤਮ-ਦਾਹ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਵਿੱਖ

ਰਾਜ਼ੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ...