ਗਲੋਬਲ ਵੁਅਾਸਿਸ ਦੇ ਰੂਨੈਟ ਅੈਕੋ ਅੈਡੀਟਰਸ ਗਲੋਬਲ ਅੌਡੀਅੰਸ ਲੲੀ ਰੂਸੀ-ਭਾਸ਼ਾ ੲਿੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ੲਿੰਟਰਪਰੈਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

RSS

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਨੈੱਟ ਐਕੋ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ, 2019

ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਦਾ ਦਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗਰਮੀ...