ਦਸੰਬਰ, 2018

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2018

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਮਿਸਰ।

ਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2010 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਐਚੀ ਜੈਵਿਕ ਵਭਿੰਨਤਾ ਟੀਚਿਆਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।